Algemeen Algemeen
Orkest Orkest
Bezetting orkest Bezetting orkest
Dirigent Dirigent
Laif! Laif!
Info Info
Agenda Agenda
Nieuws Nieuws
Contact Contact
You Tube You Tube
Muziekvereniging "In Corpore"

Het ontstaan van In Corpore

De geschiedenis van In Corpore begint al een goede tachtig jaar geleden. Om precies te zijn in 1927, toen er in Wagenborgen werd besloten om twee muziekkorpsen op te richten. Ze kregen de namen "Ons Genoegen", een neutrale vereniging en "Laus Deo", een Christelijke vereniging. In die tijd was het goed te doen om twee muziekverenigingen in een dorp te handhaven, aangezien met name de fanfaremuziek in opkomst was en populair werd bij het grote publiek. Beide verenigingen kenden een redelijk ledenaantal en ook het muzikale niveau was redelijk te noemen.
Na de oorlog veranderde er veel in onze maatschappij. Dit had zijn weerslag op het ledenaantal van de beide verenigingen, denk maar eens aan de opkomst van de televisie. Het ledenaantal liep terug. Er waren echter een achttal leden, afkomstig uit beide verenigingen, die besloten een boerenkapel op te richten. Dit was eigenlijk het startschot voor het In Corpore zoals wij dit nu kennen. Men begon namelijk te beseffen dat, wilde men een muziekvereniging in het dorp Wagenborgen in stand houden, er gefuseerd moest worden.

Aan het eind van de jaren zestig begonnen dan ook de eerste besprekingen voor een fusie, die echter niets opleverden. Vooral problemen van levensbeschouwelijke aard speelden de fusie parten.
In 1970 werkten de beide verenigingen gezamenlijk mee aan de dodenherdenking en de bevrijdingsfeesten, waarna besprekingen werden gehouden dat uiteindelijk tot resultaat had dat iedereen op een lijn zat en de oprichting van en nieuwe vereniging een feit was.
De vereniging kreeg een zeer toepasselijke naam: "In Corpore", wat betekent: "In één lichaam".
Met deze naam als motto en de gedachten dat je door samenwerking tot ontwikkeling kunt komen, kunnen we vandaag de dag nog spreken van een bloeiende muziekvereniging met een goed muzikaal niveau.